Demmevasshytta

Foto: Espen Haagensen

Demmevasshytta ligger ved Hardangerjøkulen og er DNT Fjellsport Oslo sitt eget tilholdssted. Hytta har en av landets fineste plasseringer rett ved brefallet Rembesdalsskåkji på den sørvestlige delen av Hardangerjøkulen. Rembesdalsskåkji er et meget oppsprukket brefall og har mye spennende blåis. Hytta er samtidig en av de mest utilgjengelige hyttene som eies av DNT Oslo og Omegn. Har du først tatt den strabasiøse turen opp, er det unektelig en opplevelse å være på hytta, der den klamrer seg til en fjellhylle høyt over brefallet. Husk at opphold må forhåndsbestilles. Se lenger ned.

Adkomst sommer

Kunnskap om bre og sikringsutstyr er nødvendig.

Fra Finse følges T-merket ruta mot Rembesdalseter til en er på høyden sørøst for Dyrhaugane (1500-meters koten). Derfra i terrenget sydvestover og inn mot breen vest for høyde 1585 – der breen kalver i vannet. Inn på breen – bratt og forsiktighet må utvises. Videre sydvestover Ramnabergbreen (breen er delt i to med et sva og moreneparti midt i) til en går ut av breen syd for Ramnabergnuten ved lite tjern. Derfra viser enkelte varder veien videre ned mot Demmevannene. Noen bratte partier. Videre langs øvre og midtre Demmevann frem til elven ned mot nedre Demmevann. På bru (stige) over elva og derfra «Endres vei» (oppkalt etter Demmevasshyttas mangeårige bestyrer og DNT’s patentfører Endre Liseth). Stien stiger sydover og skrått oppover langs Luranuten til markert stor stein. Derfra etter hvert mer sydøstover og på skrått ned mot brefallet og Demmevasshytta. Ruta bør følges nøye (vardet). Enkelte snøfonner må som regel krysses. Disse er bratte og bruk av stegjern og isøks bør vurderes. Den gamle førerruta på østsiden av nedre Demmevann kan ikke lenger gås.

Alternativ sommerrute fra Simadalen/Kjeldebu

T-merkingen følges til en er nordvest for Skytjedalsfjellet. Derfra følges den gamle ruta (ikke merket) nordover til Træet og vest for Tresnuten. Videre bratt innunder denne og skrått ned mot breen. Løs morene og forsiktighet er nødvendig. Over breen («Stuegulvet») og inn på fjellet der en er litt øst for hytta. Bratt og hamrete opp til Demmevasshytta.

Adkomst vinter

Fra Finse - Vinterstid bør skiløpere vurdere rutevalget fra nedre Demmevann og opp til hytta nøye ut i fra snøforholdene. Et alternativ på ski fra Finse er å gå via Luranuten og ned til hytta. Fra nord for øvre Demmevann, «Endres heller», går en vestover og opp på Luranuten, omtrent til 1620, derfra litt sydover før ryggen som følges ned mot Demmevasshytta. Etterhvert tar en ned mot Nedre Demmevann og holder høyde så en runder ryggen og kommer til flaggstanga og hytta. Det kan være en skavl som er litt vanskelig å passere fra ryggen og ned mot Nedre Demmevann, så her må rasfaren vurderes. Det andre alternativet er å ta seg fra nedre Demmevann opp skråningen mot Luranuten, mot flaggstanga, og bort til hytta. Sistnevnte er rasutsatt, og kan være vanskelig å gå hvis det er hardt og isete.

Alternativ rute sydfra via Tresnut og Træet, krysser Rembedalsskåkji over «Stuegulvet» og derfra opp til hytta. Begge veier kan være skredutsatt og besøkende må beherske utfordrende vinterterreng.

Praktisk informasjon om Demmevasshytta

1. Hytta er ubetjent - gjestene må selv ta med proviant - låst med DNTs standardlås 
2. Hytta har 21 senger fordelt slik:
    - Førerboden (sikringshytte) 2 senger.
    - Damerommet 4 senger.
    - Sovesal vest 8 senger.
    - Sovesal øst 7 senger.

3. Alle sengene er utstyrt med madrasser. Ingen ekstramadrasser. Ikke dyner og puter. Ta med ren sovepose.
4. Betaling gjøres når du forhåndsbooker - se under punktet Ønsker du å besøke hytta. 
5. Prisen for overnatting er den samme som for DNT Oslo og Omegns øvrige utbetjente hytter.
5. Aktuelle kart: 

-  Norges-serien fra Nordeca: "Hardangerjøkulen 10039"
-  Turkart: Eidfjord (2006), Finse (2010) og Rallarvegen (2010) 1:50 000, Hardangervidda Vest (2008) 1:100 000 fra Nordeca, Hardangervidda (2009) og Skarvheimen (2009) fra Cappelen Damm

6. Adkomstmuligheter sommer og vinter:
    - Med tog til Finse fra Oslo/Bergen, deretter på ski/til fots. 

7. Les mer om Demmevasshytta på ut.no

Ønsker du å besøke hytta?

Hytta er en av de mest utilgjengelige hyttene som eies av DNT Oslo og Omegn. Kunnskap om bre og sikringsutstyr er nødvendig. Overnatting må forhåndsbestilles.

Ta kontakt med DNT Oslo og Omegn på epost info@dntoslo.no eller på telefon 22822800 for å høre om det er ledig plass.

Hyttas historie

Hytta ble bygd som en anleggsbrakke i forbindelse med reguleringen av Demmevatn, og stod ferdig i 1896. I lange tider var Demmevasshytta en av de mest besøkte hyttene til DNT, men den ble delvis ødelagt under krigen. Breen trakk seg også tilbake, noe som gjorde adkomsten vanskeligere. I 1946 ble så hytta stengt. DNT kjøpte hytta i 1901 og drev den som betjent hytte fra 1908 til 1941. Hytta var i perioder en av DNT’s mest besøkte hytter. Etter hvert som breen trakk seg tilbake og adkomsten ble vanskeligere, ble hytta nedlagt. Det var brefolket som tok arbeidet med å restaurere den gamle anleggsbrakken fra 1896. Resultatet er at Demmevasshytta i dag fungerer som et kurssted og turmål for DNT Fjellsport Oslo, og det er de som disponerer hytta i dag.

Med sin flotte beliggenhet og nærhet til Hardangerjøkulen, var det synd om den skulle forfalle. I begynnelsen av 60-årene tok brefolket arbeidet med å restaurere den gamle anleggsbrakken. Man fikk også bygd do, og vedskjulet stod ferdig i 1975. I 1996, i anledning 100 års-jubileet, ble Demmevasshytta sin historie nedtegnet. Denne boka kan kjøpes ved henvendelse til DNT Fjellsport Oslo.

Idag er hytta ofte besøkt, og sommerstid blir det arrangert flere brekurs med utgangspunkt i Demmevasshytta. Det er en flott dagsmarsj fra Finse til Demmevasshytta. Fra hytta er det veldig kort anmarsj til breen, noe som gir mulighet for å bruke mye tid i isen.

De siste årene har nedre Demmevann stadig tømt seg som følge av endringene i breen.  Statkraft har gitt beskjed om at isen på Rembesdalsskåkji (brefronten) er ustabil ut mot nedre Demmevann.