Demmevasshytta

Demmevasshytta
Demmevasshytta Foto: Anne Mjaaland

Demmevasshytta har en av landets fineste plasseringer - rett ved brefallet Rembesdalskåka - på den sørvestlige delen av Hardangerjøkulen. Rembesdalskåka er et meget oppsprukket brefall og har mye spennende blåis. Hytta er samtidig en av de mest utilgjengelige hyttene som eies av DNT Oslo og Omegn. Har du først tatt den strabasiøse turen dit, er det unektelig en opplevelse å være på hytta, der den klamrer seg til en fjellhylle høyt over brefallet. Kunnskap om bre og sikringsutstyr er nødvendig.

 Husk at opphold må forhåndsbestilles. Se lenger ned.

Adkomst sommer


Fra Finse via Dyrhaugane og Ramnabergbreen

Følg T-merket ruta mot Rembesdalseter til en er på høyden sørøst for Dyrhaugane (1500-meters koten). Derfra i terrenget sydvestover og inn mot breen vest for høyde 1585 – der breen kalver i vannet. Inn på breen – bratt og forsiktighet må utvises. Videre sydvestover Ramnabergbreen (breen er delt i to med sva og moreneparti midt i) til en går ut av breen syd for Ramnabergnuten ved lite tjern. Derfra viser enkelte varder veien videre ned til «Endres heller» og Demmevannene. Noen bratte partier. Videre på østsiden av øvre Demmevann og et lite stykke langs sørsiden av midtre. Derfra bratt opp snøfonn/sva opp på høyden og vestover til elva ned mot nedre Demmevann. På bru (stige) over elva og derfra «Endres vei» (oppkalt etter Demmevasshyttas mangeårige bestyrer og DNT’s patentfører Endre Liseth). Stien stiger sydover og skrått oppover langs Luranuten til markert stor stein (ca 1300 meterkoten). Derfra etter hvert mer sydøstover og på skrått ned mot brefallet og Demmevasshytta. Ruta bør følges nøye (vardet fra osen av Midtre Demmevann). Enkelte snøfonner må som regel krysses. Disse er bratte og bruk av stegjern og isøks bør vurderes.

Den gamle førerruta på østsiden av nedre Demmevann kan ikke lenger gås.

Fra Finse over Jøkulen og ned «09-skardet».

Fra Finse er det flere rutealternativer opp på Jøkulen. Et alternativ er å følge t-merket sti mot Blåisen. Et kort stykke etter at elva fra Midtdalen er krysset på bru, tar man sydvestover og opp til Appelsinhytta. Derfra lett terreng videre opp til brefronten av Midtdalsbreen. Denne følges i østre og etter hvert sydlige kant opp breen til en er på ca. 1820 meter øst for Olavsvarden. Derfra om lag rett vestover til «09-skardet» (mellom høyde 1567 og 1606). Bratt ned skardet (løs ur). En passerer et lite tjern og dreier videre ned og ut på ryggen øst for nedre Demmevann. Lønnsom avstikker ut på kanten med flott utsikt ned på Rembesdalskåka og Demmevasshytta. Her finner en rester etter den gamle taubanehytta fra anleggstiden med tappetunellen. Nordover ned mot midtre Demmevann og frem til elva mellom midtre og nedre Demmevann. Herfra som beskrevet ovenfor («Endres vei»). 

Fra Liseth/Kjeldebu/Simadalen

T-merkingen mot Rembesdalseter skal etter planen gjenåpnes i 2021 der den gikk under Rembesdalskåka. Denne følges til en er midt under brefallet. Derfra går en på sva og i hamret terreng opp til brefronten. Breen følges opp til en har passert Demmevasshytta. Inn på fjellet øst for den bratteste delen av stupet (bratt i starten, men lett å klyve opp) og etter hvert i slakere terreng – først nordover og så vestover opp til flaggstangen og hytta (noen små varder viser veien).

Den gamle turistruta via Træet kan også gås, men morenesiden ned til breen er bratt og svært løs. Forsiktighet må utvises!

Adkomst vinter

Fra Finse via Luranuten

Kvisteløypa følges opp til Dyrhaugane (Jøkulrunden). Deretter over Ramnabergbreen og ned til lite tjern nord for Øvre Demmevann (nær «Endres heller»). Derfra vestover og opp på Luranuten, omtrent midt mellom 1649 og 1620. Videre sydover ryggen som følges ned mot Demmevasshytta. Etter hvert tar en ned mot Nedre Demmevann og holder høyde så en runder ryggen og kommer til flaggstanga og hytta. Det kan være en skavl som er litt vanskelig å passere fra ryggen og ned mot Nedre Demmevann, så her må rasfaren vurderes.

Det andre alternativet er å ta seg fra nedre Demmevann opp skråningen mot Luranuten, mot flaggstanga, og bort til hytta. Sistnevnte er rasutsatt, og kan være vanskelig å gå hvis det er hardt og isete.

Fra Liseth/sydfra

Fra Træet kan man gå morenesiden ned på breen. Man krysser Rembedalskåka over «Stuegulvet» og derfra opp til hytta. Begge veier kan være skredutsatt og besøkende må beherske utfordrende vinterterreng.

Ned Rembesdalskåka

Under gode snøforhold og tidlig på våren kan som regel brefallet gås. Det er store sprekker og nødvendig sikringsutstyr må benyttes.

Foto: Sven Bjørne-Larsen
Foto: Sven Bjørne-Larsen

Praktisk informasjon om Demmevasshytta

1. Hytta er ubetjent - gjestene må selv ta med proviant - låst med DNTs standardlås 
2. Hytta har 21 senger fordelt slik:
    - Førerboden (sikringshytte) 2 senger.
    - Damerommet 4 senger.
    - Sovesal vest 8 senger.
    - Sovesal øst 7 senger.

3. Alle sengene er utstyrt med madrasser, men ingen ekstramadrasser og ikke dyner og puter. Hytta er derimot utstyrt med ulltepper og hodeputer. Ta med ren sovepose.
4. Betaling gjøres når du forhåndsbooker - se under punktet "Ønsker du å besøke hytta". 
5. Prisen for overnatting er den samme som for DNT Oslo og Omegns øvrige utbetjente hytter.
5. Aktuelle kart: 

-  Norges-serien fra Nordeca: "Hardangerjøkulen 10039"
-  Turkart: Eidfjord (2006), Finse (2010) og Rallarvegen (2010) 1:50 000, Hardangervidda Vest (2008) 1:100 000 fra Nordeca, Hardangervidda (2009) og Skarvheimen (2009) fra Cappelen Damm

6. Adkomstmuligheter sommer og vinter:
    - Med tog til Finse fra Oslo/Bergen, deretter på ski/til fots. 

7. Les mer om Demmevasshytta på ut.no (under oppdatering)

Ønsker du å besøke hytta?

Hytta er en av de mest utilgjengelige hyttene som eies av DNT Oslo og Omegn. Kunnskap om bre og sikringsutstyr er nødvendig. Overnatting må forhåndsbestilles.

Ta kontakt med DNT Oslo og Omegn på epost info@dntoslo.no eller på telefon 22822800 for å høre om det er ledig plass.

Hyttas historie

Demmevasshytta har en spennende historie. Den ble bygget som anleggsbrakke i 1896 for å lage tappetunell fra nedre Demmevann. DNT kjøpte hytta i 1901 og drev den først som ubetjent, og senere som betjent hytte fra 1908 til 1941. Hytta var i perioder en av DNT’s mest besøkte hytter. Etter hvert som breen trakk seg tilbake og adkomsten ble vanskeligere, ble hytta nedlagt. Det var brefolket som på 1960-tallet tok arbeidet med å restaurere den gamle hytta. Resultatet er at Demmevasshytta i dag fungerer som et kurssted og turmål for DNT Fjellsport Oslo og andre som ønsker å arrangere kurs og turer dit.

De siste årene har nedre Demmevann stadig tømt seg som følge av endringene i breen. Statkraft har gitt beskjed om at isen på Rembesdalskåka (brefronten) er ustabil ut mot nedre Demmevann.

Hardangerjøkulen
Hardangerjøkulen Foto: Sven Bjørne-Larsen
Foto: Espen Haagensen