Årsmøte

 Årsmøtet er DNT Fjellsport Oslos øverste myndighet. Alle som er registrert som medlemmer fire uker før årsmøtet har stemmerett.

Årsmøteagenda

  • Godkjenning av DNT Fjellsport Oslos årsberetning
  • Informasjon om DNT Fjellsport Oslos økonomi
  • Valg av representanter til styret
  • Valg av representanter til valgkomiteen
  • Innkomne saker

Årsmøteprotokoller

Protokoll fra årsmøtet 2022
Protokoll fra årsmøtet 2020
Protokoll fra årsmøtet 2017
Protokoll fra årsmøtet 2016
Protokoll fra årsmøtet 2015
Protokoll fra årsmøtet 2014
Protokoll fra årsmøtet 2013
Protokoll fra årsmøtet 2012
Protokoll fra årsmøtet 2011
Protokoll fra årsmøtet 2010
Protokoll fra årsmøtet 2009
Protokoll fra årsmøtet 2008