NF Metodekurs skred alpint - Sogndal

Kurs

Fra dato
27. mars kl. 20:00
Til dato
31. mars kl. 16:00
Vanskelighetsgrad
Krevende  
Passer spesielt for
Voksne, Ungdom, Fjellsportinteresserte
Turtyper
Kurs, Skredkurs, Skred, Fjellsport, Instruktørutdanning, Instruktørkurs, Grunnkurs
Arrangører
DNT fjellsport Oslo, DNT Oslo og Omegn
Turområde
Breheimen med Jostedalsbreen (se kart)
Turkode
12119
Dette arrangementet er over!

OBS: Utsatt til 27. - 31. Mars

Dette kurset er første del av NF sin skredinstruktørutdanning. Kurset skal dekke den fagkunnskapen som en instruktør skal kunne for å kunne holde dagskurs, grunnkurs og fagsamling/workshop innen skred. Kurset skal gi deltagerne inngående kunnskap om teoretisk og praktisk terrengvurdering, identifisering av skredproblem i snødekket, gruppedynamikk på tur i vinterfjellet, samt kameratredning.  Kurset vil følge kursmalen til Norsk Fjellsportforum

 

Målgruppe
De som skal bli skredinstruktør 1 må ta dette metodekurset. Turledere og andre som ønsker en fordypning innen skred kan også søke.

Kursbeskrivelse
Kurset fokuserer på tursituasjonen der problemstillingene er å ferdes og oppholde seg i et mulig skredfarlig terreng. For vurdering av veivalg legges hovedvekten på å bruke de objektive vurderingskriterier som finnes. Beslutningsprosesser og risikovurdering i tursammenheng skal være en viktig del av kurset, der deltakerne stilles foran ulike valgmuligheter.

Kurset er problembasert i formen og det forventes at deltakerne tar aktivt del i både opplegget og utførelsen. Instruktørene alternerer mellom selv å gi instruksjon, og å sette deltakerne i situasjoner der de får vist at de behersker metodene – f.eks. ved å la dem veilede hverandre.

En naturlig utvikling i løpet av kursperioden er at deltakerne får mer og mer ansvar for å planlegge og gjennomføre øvelser og turer, der instruktøren skal holde seg tilgjengelig, men litt i bakgrunnen. Kurset er faglig og pedagogisk forankret i veiledningen som metode.

Hovedtema for kurset

  1. Kjenne igjen skredfare gjennom kjennskap til vær, snøforhold, terreng og mennesket
  2. Håndtere skredfare gjennom veivalg og adferd
  3. Utføre kameratredning dersom uhellet er ute.


Følgende tema skal gjennomgås

Turplanlegging
Den menneskelige faktor i skredfaresammenheng
Terrengvurdering og klassifisering
Identifikasjon av alarmtegn
Identifikasjon av mulige skredproblem i snødekket
Skredfareskalaen, system og metode for regional skredvarsel i Norge.
Kameratredning
Veivalg, risikoreduserende adferd og tiltak i skredterreng (opp/ned)
Andre aktuelle temaer: Naturvennlig ferdsel, veilederrollen, utstyr, bekledning, mat og drikke


Videre utdanning i skredstigen, etter dette kurset, er seks dagers assistentpraksis før veilederkurs skred. Normalt anbefales det minst en sesongs erfaring før man søker videre til veilederkurset, men spesielt erfarne søkere kan ta både metode og veilederkurset samme sesong.

 

Kurslitteratur
Lundberg Nes, C. (2013) Skikompis – Snøskred og trygg ferdsel, Selja Forlag.
Tremper, B. (2008) Staying alive in avalanche terrain, The Mountaineers Books
Alle deltakere må på forhånd ha satt seg grundig inn i skredvarslet på varsom.no og skredskolen (varslingstjenesten og opplæringsmodulen som følger med denne)

 

Generell informasjon

Pris
Kr 5 590,-.
Ikke-medlemstillegg kr 750. Bli medlem i DNT her.
Prisen inkluderer instruksjon, middag 3 av 4 dager (ikke ankomstdag) og losji på Uteplassen i Sogndal. Frokost og lunsj må deltakerne stå for selv.

Forkunnskaper/opptakskrav
Gode ferdigheter i håndtering av alpine farer og vinterfriluftsliv; ski, klær, ernæring, orientering og erfaring med ly og leir.
Ferdigheter i kameratredning og førstehjelp
Gjennomført grunnleggende skredkurs
Dokumenterte turer på vinterføre med ski.
Krav til skiferdigheter:

  • For alpin kvalifisering: Gode nok skiferdigheter til å kunne kjøre kontrollert under alle forhold i bratte heng inntil 35 graders helling.
  • For nordisk kvalifisering: Gode egenferdigheter på fjellski i terreng inntil 30 graders helling. 

Deltakerne skal være vant til tankegangen rundt sikre veivalg, skredvurdering, identifisering av skredterreng, kameratredning (1-3 skredtatte) og være trent i bruk av eget S/M-utstyr
Det forutsettes at deltakerne har satt seg inn i relevant litteratur.
Aldersgrense 18 år

Søknad
Søknadsfrist er 19. desember

Søknaden, inkludert NF loggbok, sendes til DNT fjellsport Oslo: fjellsport@dntoslo.no.

Gangen videre i søknadsprosessen er at DNT fjellsport Oslo sender søknadene videre til styret i NF som vurderer søknaden som godkjent/ikke godkjent. Når DNT fjellsport Oslo får de godkjente søknadene tilbake fra NF gjør vi det endelige opptaket.

Søknadsskjema finnes her

Loggbok finnes her

Kart
Sjekk ut.no for oppdatert kart- og ruteinformasjon.
Kart kan kjøpes i vår Turinformasjon eller på Nettbutikken.
 

Utstyr
Alle deltakere skal stille med spade, søkestang, skredsøker, grunnleggende førstehjelpsutstyr, liggeunderlag, vindsekk, vinterklær og hodelykt. På kurs med alpin kvalifisering kreves brede ski (evt. brett og truger frarådes) og kraftige støvler.
 

Kontakinformasjon og vilkår
Har du spørsmål angående kurset, kart eller utstyr, anbefaler vi deg å ta kontakt med Magnus Wethal i Kurs- og Instruktørkomiteen: magnus.wethal@gmail.com - Tlf: 90 58 69 29

Når du melder deg på dette kurset bekrefter du at du har lest og aksepterer vilkårene som er beskrevet i generelle vilkår fellesturer. Se også viktig informasjon vinter.

Fjellsportaktiviteter innebærer en viss risiko for liv og helse. Vi gjør oppmerksom på at deltakelse på DNT Fjellsport Oslos arrangementer skjer på deltakernes eget ansvar, ref. DNT Oslo og Omegns generelle vilkår pkt. nr. 6, samt pkt. nr. 11 om deltakernes ansvar.

Vi understreker samtidig at ivaretakelse av deltakernes sikkerhet er et grunnleggende mål på våre arrangementer. Våre turledere er godkjente gjennom DNTs egen turlederstandard. Kursledere, bre-, klatre- og skredinstruktører, er kvalifisert og godkjent etter Norsk Fjellsportforums Nasjonal Standard. DNT er godkjent arrangør etter samme standard, som forutsetter bruk av anerkjente tekniske metoder for kursgjennomføring og opplæring.

 

Nyhetsbrev og Facebook
Abonner på vårt nyhetsbrev og lik oss på Facebook. Bli oppdatert på kurs og turer, hva som skjer i DNT Fjellsport Oslo og andre fjellsport-nyheter.

NF Metodekurs skred alpint - Sogndal

OBS: Utsatt til 27. - 31. Mars Dette kurset er første del av NF sin skredinstruktørutdanning. Kurset skal dekke den fagkunnskapen som en instruktør skal kunne for å kunne holde dagskurs, ...

Kontaktinformasjon: