NF Metodekurs klatring - Oslo

Kurs

Fra dato
20. juni 2019 kl. 09:00
Til dato
23. juni 2019 kl. 17:00
Vanskelighetsgrad
Krevende  
Passer spesielt for
Voksne, Ungdom, Fjellsportinteresserte
Turtyper
Kurs, Instruktørkurs, Instruktørutdanning, Klatrekurs, Metodekurs
Arrangører
DNT fjellsport Oslo, DNT Oslo og Omegn
Turområde
Oslomarka (se kart)
Turkode
12305
Dette arrangementet er over!

Metodekurset (instruktørkurs del 1) er første del av utdannelsen for å bli NF-godkjent klatreinstruktør, i henhold til Nasjonal Standard. 

Å jobbe som instruktør har mange positive sider. Du treffer hyggelige folk som har samme type interesser som deg selv, og som trives utendørs og i fjellet. Du treffer også andre dyktige instruktører både i ditt eget og andre miljøer. Sist, men ikke minst; du får muligheten til å inspirere andre til å drive med spennende og bratt friluftsliv. Høres dette ut som noe for deg, ser vi frem til å motta din søknad om deltakelse på instruktørkurs.

Kursbeskrivelse
Kurset kvalifiserer deg til å kunne gjennomføre assistentpraksis og søke om opptak veilederkurs.

Kurset gir en grundig gjennomgang av metoder for flertaulengders naturlig sikret klatring og kameratredning. Deltakerne forutsettes å beherske vanlige metoder for naturlig sikret klatring og kameratredning før de kommer på kurset, slik at kurset kan konsentreres om å gjennomgå og drøfte metoder som er egnet i kurssammenheng. 

Du finner mer informasjon om kursinnhold i Nasjonal Standards kursbeskrivelse og temalister for metodekurs klatring

Nærmere tid og sted for oppmøte vil bli sendt ut fra kursleder ca 21 dager før kursstart.

 

Forkunnskaper/opptakskrav

  • Fylt 18 år ved kursets begynnelse
  • Klatrekurs eller tilsvarende kunnskaper
  • Minst to års erfaring med å lede boreboltsikrete sportsklatreruter, fra et utvalg ulike klatrefelt.
  • Sikkert og metodisk kunne lede grad 6- på første blikk på boreboltsikrete sportsklatreruter.
  • Minst to års erfaring med leding på flertaulengders ruter i ulike områder
  • Sikkert og metodisk kunne lede grad 5 på naturlige sikringer på ukjent klippe
  • Beherske vanlige metoder for kameratredning.
  • Bør ha generell leder- eller instruksjonserfaring.

Søknad
Søknadsfrist er snarest, senest innen 26. April.

Søknaden, inkludert NF loggbok, sendes til DNT fjellsport Oslo fjellsport@dntoslo.no

Husk å vær nøye med utfyllingen - da tar din søknadsbehandling kortere tid. Ved spørsmål om søknad eller loggbok, ta kontakt med Norsk Fjellsportforum

Gangen videre i søknadsprosessen er at DNT fjellsport Oslo sender søknadene videre til styret i NF som vurderer søknaden som godkjent/ikke godkjent. Deretter er det løpende opptak ved godkjente søknader. Kvalifiserte søkere som har søkt før fristen får førsteprioritet. Du kan også søke etter søknadsfristen og får da plass om du er kvalifisert og det fremdeles er ledige plasser. 

Søknadsskjema finnes her (dokumenter dine kurs og generelt erfaringsnivå)

Loggbok finnes her (dokumenter din egen klatreerfaring)

Pris
Kr 5000,-. Prisen inkluderer instruksjon.

Mulighet for refusjon av kursavgift: DNT Oslo og Omegn refunderer kr 1000,- per holdte klatrekurs for DNT Oslo og Omegn etter utdanning, totalt inntil 2/3 av deltakeravgiften. Refusjonsordningen gjelder med en tidsbegrensning på 5 år.

Velkommen som søker på  instruktørkurs!

 

Kontakinformasjon og vilkår

Har du spørsmål angående kurset, kart eller utstyr, anbefaler vi deg å ta kontakt med vårt Infosenter

Når du melder deg på dette kurset bekrefter du at du har lest og aksepterer vilkårene som er beskrevet i generelle vilkår fellesturer. Se også viktig informasjon sommer

Fjellsportaktiviteter innebærer en viss risiko for liv og helse. Vi gjør oppmerksom på at deltakelse på DNT Fjellsport Oslos arrangementer skjer på deltakernes eget ansvar, ref. DNT Oslo og Omegns generelle vilkår pkt. nr. 6, samt pkt. nr. 11 om deltakernes ansvar.

Vi understreker samtidig at ivaretakelse av deltakernes sikkerhet er et grunnleggende mål på våre arrangementer. Våre turledere er godkjente gjennom DNTs egen turlederstandard. Kursledere, bre-, klatre- og skredinstruktører, er kvalifisert og godkjent etter Norsk Fjellsportforums Nasjonal Standard. DNT er godkjent arrangør etter samme standard, som forutsetter bruk av anerkjente tekniske metoder for kursgjennomføring og opplæring.

Lik oss på Facebook. Bli oppdatert på kurs og turer, hva som skjer i DNT Fjellsport Oslo og andre fjellsport-nyheter. 

 

NF Metodekurs klatring - Oslo

Metodekurset (instruktørkurs del 1) er første del av utdannelsen for å bli NF-godkjent klatreinstruktør, i henhold til Nasjonal Standard.  Å jobbe som instruktør har mange positive sider. Du treffer hyggelige ...