DNS Skiinstruktørkurs trinn 1 alpint Hemsedal - For instruktører og turledere

Kurs

Fra dato
13. januar kl. 08:45
Til dato
19. januar
Vanskelighetsgrad
Krevende  
Passer for
Alle
Turtyper
Kurs, Instruktørkurs, Skiing
Arrangører
DNT fjellsport Oslo, DNT Oslo og Omegn
Turkode
12704
Dette arrangementet er over!

Dette kurset er første del av en skiinstruktørutdanning. Kurset skal dekke den fagkunnskapen som en instruktør skal kunne for å kunne jobbe i skiskole, med skikurs eller komplementere skredkurs og toppturkurs. Etter godkjent trinn 1 vil du kunne undervise barn, ungdommer og voksne nybegynnere. Kurset skal gi deltagerne inngående kunnskap innenfor pedagogikk og de ferdigheter som kreves på dette nivået. Kurset er for deg som vil eller allerede jobber som instruktør hos DNT, men vil utvikle dine pedagogiske og skitekniske ferdigheter. Kurset vil følge kursmalen til Den Norske Skiskole.

Om pris, subsidiering og påmelding: I forbindelse med DNT Fjellsport Oslo sin videre satsning på å videreutdanne våre turledere og instruktører er det en svært gunstig subsidieringsordning på dette kurset. Som vanlig for turlderkurs betaler man for kurset på forhånd, men får tilbakebetalt utlegget gjennom å fungere som frivillig skiinstruktør på «Skiduggis». Les mer om Skiduggis her Tilbakebetalingsordningen vil foregå gjennom at du fungerer som turleder på Skiduggis, og får tilbakebatalt 1/6 pr Skiduggis. Kveldskort blir påspandert, men har du allerede sesongkort får du en turlederbong etter to kvelder.

Påmelding foregår via søknad. Les mer om dette lengere ned på siden.

Målgruppe

Skredinstruktører og vinterturledere som vi ha fordypning innen skiteknikk og pedagogikk. Skredinstruktøraspiranter og sommerturledere kan også søke. Er du usikker på om du står til kravene eller om du er god nok på ski? Søk likevel. Dette er også et kurs for den turlederen som ønsker å utvikle egne ferdigheter på alpinski.

Kursbeskrivelse
Kurset skal fokusere på tursituasjonen der problemstillingene er å ferdes og oppholde seg i et mulig brattere terreng. Som instruktør/turleder skal du bli bedre skikket til å håndtere situasjoner der deltagere ønsker tilbakemelding eller råd på egen kjøring. Du skal etter endt kurs sitte inne med den pedagogiske verktøykassen som kan ta deg sømløst fra å instruere i veivalg og snødekke til rent skitekniske ferdigheter.

Det forventes at deltakerne tar aktivt del i både opplegget og utførelsen. Kursleder alternerer mellom selv å gi instruksjon, og å sette deltakerne i situasjoner der de får vist at de behersker metodene f.eks. ved å la dem veilede hverandre. Ved å bruke filmkamera, muntlige tilbakemeldinger og instruering skal deltakerne på kurset få bedre innblikk i egen ferdighet/teknikk samt hvordan man skal evne å gi gode tilbakemeldinger til gjester på tur senere.

Kurset vil foregå over tilsammen 7 hele dager. Totalt 70 timer. Fra søndag kveld 13. januar til søndag ettermiddag 19.januar.

Hovedtema for kurset

  1. Egenferdighet / teknikk
  2. Sikkerhet
  3. Praktisk pedagogikk / didaktikk - hovedsaklig rettet mot nybegynnere på alpin skitur

Andre aktuelle temaer: lavinstegs øvelser freestyle, ledelse, metodikk/praksis, reiseliv/yrkesrolle/trenerrollen, teknikk analyse, teknisk progresjon, tester/evaluering

Videre utdanning i skiinstruktørstigen, etter dette kurset, er 50 timers praksis før Trinn 2. Trinn 2 er første trinnet hvor det virkelig løsner for mange og anbefales som videreutdanning for de som vil jobbe mer med skikurs og skiskole på høyere nivå.

Kurslitteratur
Anbefalt Litteratur: «Alpin skikjøring – Skiundervisning og skiteknikk» av Johan Malmsten og Gøran Dalheim. (denne boken får du utdelt første kursdag).

 

Generell informasjon

Dato: 13.-19. januar

Losji
Vi overnatter på Hallingstugu ved Hulbak i Hemsedal 

Søknadsprosess
Dette kurset har ikke åpen påmelding. Det må leveres søknad.

Kurset for 2020 er dessverre avlyst grunnet manglende søkere, men dersom du er interessert i kurset, ta kontakt slik at vi kan planlegge for oppsett av samme kurs i 2021.

Søknaden kan inneholde:

  • Ønske om å være vinterturleder for DNT samt holde kurs for DNT Fjellsport Oslo
  • Dokumentert NF kompetanse (f.eks. skredinstruktør)
  • Beskrivelse av din motivasjon. Du skal ønske å holde kurs/være turleder for DNT Fjellsport Oslo.

Søknaden sendes til DNT fjellsport Oslo: frivillig@dntoslo.no. - Merk med: Søknad DNS Skiinstruktørkurs

Gangen videre i søknadsprosessen er at DNT fjellsport Oslo sender søknadene videre til kurs og instruktørkomiteen DNTFO som vurderer søknaden som godkjent/ikke godkjent. Du vil få tilbakemelding på om du har blitt tildelt plass innen 20. desember 2019.
 

Pris: Kommer fortløpende.

Ikke-medlemstillegg kroner 800.  Bli medlem i DNT her.)

Prisen inkluderer losji fra søndag til søndag i Hemsedal, instruksjon, kursavgift til Den Norske Skiskole (samt medlemskap i 1 år), og heiskort. Prisen inkluderer også en avslutningsmiddag.
Deltakerne ordner ellers mat til seg selv hver dag. 

OBS! Deltakere på dette kurset vil få muligheten til å få refundert kursavgiften ved å bidra aktivt inn i DNT Fjellsport Oslo sitt tilbud etter gjennomført kurs. Ved å delta på det nystartede tilbudet "Skiduggis" som frivillig instruktør vil man ha krav på refusjon av 1/6 av kursavgiften per Skiduggis man deltar på som koordinator. Man vil da ha refundert full kursavgift etter å ha ledet 6 Skiduggis-aktiviteter.
 

Antall deltakere: 8

Forkunnskaper/opptakskrav
Gode skiferdigheter. Kurset vil holde en høyere standard hvis samtlige av deltakerne har pedagogisk erfaring fra tidligere (Turleder, NF instrukør, annen ledererfaring). Det forutsettes at deltakerne har satt seg inn i relevant litteratur. Utenom det vil aktive turledere/instruktører i DNT bli prioritert.

Utstyr
Bekledning for en full vinterdag i alpinanlegg. Husk: kurset har en varighet på 7 fulle dager. Overnatting innendørs. 

For å få fullt utbytte av kurset anbefales alpine ski og støvler. Dette kan leies i Oslo eller Hemsedal. Velger du allikevel å møte med randoneéutstyr må du være kjent med begrensingene dette utstyret gir deg i forhold til rene bakkeski. Det tas ikke hensyn i sluttevalueringen av hvilket utstyr du velger å benytte deg av.

Ta også med klær til å bruke inne på overnattingsstedet, pluss sengetøy/laken-/sovepose og håndkle. 

Kart
Turkart Hemsedal Nord 1:50 000 eller Norgeskart 10048 Hemsedal
Sjekk ut.no for oppdatert kart- og ruteinformasjon.
Kart kan kjøpes i vår Turinformasjon eller på Nettbutikken.

Kontakinformasjon og vilkår

Har du spørsmål angående kurset, kart eller utstyr, anbefaler vi deg å ta kontakt med vår Turinformasjon på tlf. 22 82 28 22 mandag til fredag mellom kl. 08.30 – 16.00 eller på e-post turinfo@dntoslo.no

Når du melder deg på dette kurset bekrefter du at du har lest og aksepterer vilkårene som er beskrevet i generelle vilkår fellesturer. Se også viktig informasjon vinter.

Fjellsportaktiviteter innebærer en viss risiko for liv og helse. Vi gjør oppmerksom på at deltakelse på DNT Fjellsport Oslos arrangementer skjer på deltakernes eget ansvar, ref. DNT Oslo og Omegns generelle vilkår pkt. nr. 6, samt pkt. nr. 11 om deltakernes ansvar.

Vi understreker samtidig at ivaretakelse av deltakernes sikkerhet er et grunnleggende mål på våre arrangementer. Våre turledere er godkjente gjennom DNTs egen turlederstandard. Kursledere, bre-, klatre- og skredinstruktører, er kvalifisert og godkjent etter Norsk Fjellsportforums Nasjonal Standard. DNT er godkjent arrangør etter samme standard, som forutsetter bruk av anerkjente tekniske metoder for kursgjennomføring og opplæring.

Nyhetsbrev og Facebook

Abonner på vårt nyhetsbrev og lik oss på Facebook. Bli oppdatert på kurs og turer, hva som skjer i DNT Fjellsport Oslo og andre fjellsport-nyheter. 

DNS Skiinstruktørkurs trinn 1 alpint Hemsedal - For instruktører og turledere

Dette kurset er første del av en skiinstruktørutdanning. Kurset skal dekke den fagkunnskapen som en instruktør skal kunne for å kunne jobbe i skiskole, med skikurs eller komplementere skredkurs og ...

Kontaktinformasjon: