NF Metodekurs klatring - Oslo

Kurs

Fra dato
9. juni kl. 09:00
Til dato
12. juni
Vanskelighetsgrad
Krevende  
Passer spesielt for
Voksne, Ungdom, Fjellsportinteresserte
Turtyper
Kurs, Instruktørkurs, Turkatalog2022_Kurs_Sommer, Instruktørutdanning, Metodekurs, Klatrekurs
Arrangører
DNT Oslo og Omegn, DNT fjellsport Oslo
Turområde
Oslomarka (se kart)
Turkode
13395

Metodekurset (instruktørkurs del 1) er første del av utdannelsen for å bli NF-godkjent klatreinstruktør, i henhold til Nasjonal Standard. 

Det å jobbe som instruktør har mange positive sider. Du treffer hyggelige folk som har samme type interesser som deg selv, og som trives utendørs og i fjellet. Du treffer også andre dyktige instruktører både i ditt eget og andre miljøer. Sist, men ikke minst; du får muligheten til å inspirere andre til å drive med spennende og bratt friluftsliv. Høres dette ut som noe for deg, så ser vi frem til å motta din søknad om deltakelse på instruktørkurs.

Kurset er forbeholdt deltakere med godkjent søknad og bekreftet plass.

Kursbeskrivelse

Kurset kvalifiserer deg til å kunne gjennomføre assistentpraksis og søke om opptak til veilederkurs.

Kurset gir en grundig gjennomgang av metoder for flertaulengders naturlig sikret klatring og kameratredning. Deltakerne forutsettes å beherske vanlige metoder for naturlig sikret klatring og kameratredning før de kommer på kurset, slik at kurset kan konsentreres om å gjennomgå og drøfte metoder som er egnet i kurssammenheng. 

Du finner mer informasjon under pkt 9.2 om kursinnhold i Nasjonal Standards kursbeskrivelse og temalister for metodekurs klatring

Mer informasjon om tidspunkt og sted for oppmøte i Osloområdet vil bli sendt ut fra kursleder ca 2 uker før kursstart.

Maks antall deltakere: 8 (pluss to instruktører)

Smittevernstiltak og hygiene på turer og hytter

Normale regler:
- Hold deg hjemme dersom du føler deg syk.
- Fortsett å vaske hender grundig. Har du ikke tilgang på varmt vann og såpe benytt håndsprit.
- Bruk papirlommetørkle. Har du ikke tilgang på dette er det best å hoste i albuekroken.

DNT forholder seg til FHIs smittevernsregler ved gjennomføring av turer og aktiviteter.

FHIs temaside 

 

Forkunnskaper/opptakskrav

  • Fylt 18 år ved kursets begynnelse
  • Klatrekurs eller tilsvarende kunnskaper
  • Minst to års erfaring med å lede boreboltsikrete sportsklatreruter, fra et utvalg ulike klatrefelt.
  • Sikkert og metodisk kunne lede grad 6- på første blikk på boreboltsikrete sportsklatreruter.
  • Minst to års erfaring med leding på flertaulengders ruter i ulike områder
  • Sikkert og metodisk kunne lede grad 5 på naturlige sikringer på ukjent klippe
  • Beherske vanlige metoder for kameratredning.
  • Bør ha generell leder- eller instruksjonserfaring.

Søknadsprosess

Søknadsfrist er snarest. Behandlingstid hos NF er inntil 4 uker. Frist påmelding til kurs er ca 14 dager før kursstart.

I mars 2021 ble nye brattkompetanse med ny søknadsportal og system for søknadsbehandling lansert. Alle søknader og vedlegg lastes opp i søknadsportalen til brattkompetanse. Husk å vær nøye med utfyllingen - da tar din søknadsbehandling kortere tid. Som tidligere skal alle søknader om forhåndsgodkjenning til metodekurs legges frem for den respektive fagkomite før oppmelding til kurs, og det er den enkelte kandidat som er ansvarlig for å dokumentere nødvendig nivå. Norsk fjellsportforum gir forshåndsgodkjenning til metode. Ved spørsmål om søknad, ta kontakt med Norsk Fjellsportforum

Deretter er det løpende oppmelding til kurs ved godkjente søknader og ledig plass. Kvalifiserte søkere som har søkt før fristen får førsteprioritet. Du kan også søke etter søknadsfristen og får da plass om du er kvalifisert og det fremdeles er ledige plasser. Send ønske om plass til kurs og prekvalifiseringsbevis til DNT Oslo og Omegn, avd. friluftsaktiviteter: friluftslivfjell.oslo@dnt.no.


Velkommen som søker på  instruktørkurs!

Pris: kr 6.500,-
Ikke-medlemstillegg:Kr 1.000,-

Kurspakken inkluderer: instruksjon 
Deltakerne må selv ordne med transport til kursstedet, overnatting og alle måltider.

Dette kurset gir deltakere mulighet til å søke om kursstøtte fra DNT fjellsport Oslo. Mer informasjon om denne ordningen

Før påmelding

Vilkår for deltakelse

Når du melder deg på dette kurset bekrefter du at du har lest og aksepterer vilkårene som er beskrevet i Vilkår for deltakelse.

Instruktører og turledere

Våre kursledere er bre-, klatre- og skredinstruktører, kvalifisert og godkjent etter Norsk Fjellsportforums Nasjonal Standard - den høyeste norske sertifiseringen innen fjellsport. DNT er godkjent arrangør etter samme standard, som forutsetter bruk av anerkjente tekniske metoder for kursgjennomføring og opplæring.

 

NF Metodekurs klatring - Oslo

Metodekurset (instruktørkurs del 1) er første del av utdannelsen for å bli NF-godkjent klatreinstruktør, i henhold til Nasjonal Standard.  Det å jobbe som instruktør har mange positive sider. Du treffer hyggelige ...

Kontaktinformasjon: