Kritiske til utbygging av via Ferrata på Andersnatten   

Andersnatten ligger i Sigdal kommune.
Andersnatten ligger i Sigdal kommune. Foto: Claudia Hak

Høringsinnspill fra Styret i DNT fjellsport Oslo:

DNT fjellsport Oslo er bekymret over etablering av anlegg som ugjenkallelig reduserer verdien og gleden ved klatring på fjell, klipper og tilsvarende naturlige formasjoner. 

Fjellsportmiljøet i DNT Oslo og Omegn går imot den planlagte utbyggingen på Andersnatten i Sigdal Kommune. Her kan du lese vårt innspill til planene: 


1. Om DNT fjellsport Oslo

DNT fjellsport Oslo (DNTFO) er en avdeling av DNT Oslo og Omegn, og tilbyr kurs, turer og samlinger innenfor fjellsport, klatring, isklatring, brevandring, tinderangling, skred, ski og toppturer. Våre instruktører er kvalifisert og godkjent etter Norsk Fjellsportforum’s Nasjonale Standard og våre turledere har gjennomført turlederkurs gjennom Den Norske Turistforening. 
 
 
2. Om utbygging av faste installasjoner som via ferrata

Vi stiller oss kritisk til enhver etablering av faste installasjoner, så som via ferrata-anlegg, der klatring allerede finner sted og også på steder der klatring kan tenkes å finne sted.  
 
3. Om Andersnatten 

Andersnatten er en av få områder som byr på storveggsklatring i Østlandsområdet. I lys av den senere tids diskusjoner i fjellsport- og klatremiljøet i følge med planlagt utbygging av via ferrata på Andersnatten i Sigdal kommune, velger vi å synliggjøre vårt generelle ståsted.  
 
4. Om DNTs verdisett og DNT fjellsport 

Formålsparagraf for DNT definerer at foreningen skal arbeide for et enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig friluftsliv og for sikring av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag. Begrepet sporløs ferdsel er sentral i foreningen, det vil si etterlate naturen urørt etter utøvelse av friluftsliv. I forlengelsen av formålsparagrafen fokuserer DNT fjellsport på følgende: 
 
• sikre at natur for fjellsportaktiviteter, herunder klatring, ikke forringes med hensyn på blant annet opplevelsesverdi.  
• sikre at natur for fjellsportaktiviteter er tilgjengelig for ferdsel på egen hånd.  
• jobbe for allmen tilgjengelig naturopplevelser gjennom formidling av kunnskap om fjellsport og sikker utøvelse av fjellsport til samfunnet.  
 
5. Om klatring og om via ferrata 

Det er vår oppfatning at begrepet klatring ikke kan benyttes for ferdsel på via ferrata, at klatring er benyttelse av bevegelsesteknikk på naturskapte formasjoner (primært bart fjell) med midlertidig sikringsutsyr, og at via ferrata er bratt ferdsel på faste installasjoner. De siste tiårene har vi opplevd en sterk økende interesse for klatring, både i lavlandet og i høyfjellet. Dette medfører naturlig press på etablerte klatreområder og åpning av nye klatreområder. Denne utviklingen fører til tider til interessekonflikt om benyttelse av områder egnet for klatring til andre formål, det være seg ulike typer bebyggelse eller infrastruktur som hindrer tilgang til klatreområder eller med aktivitet som reduserer kvaliteten på fjellet (f.eks. ved sprengning). 
 
6. Oppsummering 

Vi oppfatter at allmen tilgang til fri og uberørt natur er av vesentlig verdi. Vi søker å bevare verdien av naturopplevelsen som klatring gir. Vi vil jobbe for at klatring på fjell blir ivaretatt og verdsatt når anlegg søkes lagt til områder der klatring foregår eller områder som er aktuelt for klatring.

DNT fjellsport Oslo vil understreke at vi er bekymret over etablering av anlegg som ugjenkallelig reduserer verdien og gleden ved klatring på fjell, klipper og tilsvarende naturlige formasjoner.  

Turforslag: Til toppen av Andersnatten (733 m.o.h.)

Turen er publisert av Sigdal kommune i ut.no

Ta turen til Andersnatten (733 m.o.h.) og nyt den vakre utsikten!
Turen starter ved Andersnattjern (414 m.o.h.), der det er parkeringsplass og informasjonstavle.  Like før toppen deler den seg slik at man kan velge om man vil gå den bratte eller slake stien. På den bratte stien må man klatre litt.

Se hele turen med kart og høydeprofil: Til toppen av Andersnatten (733 moh)

På veg ned igjen skimtes etter hvert Andersnatttjern.
På veg ned igjen skimtes etter hvert Andersnatttjern. Foto: Anne Marie Lobben

Skrevet av Siri G. Bekkhus 17. desember 2020