Årsmøte 2017

Foto: Paul Kristian Bugge-Asperheim

Onsdag 15. mars 2017 kl. 18.00-21.00 på Friluftshuset på Sørenga

Årsmøtet er DNT fjellsport Oslos øverste myndighet.
Alle som er registrert som DNT medlemmer fire uker innen årsmøtet har stemmerett.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 1.mars og kan sendes til fjellsport@dntoslo.no

Dagsorden


  1. Åpning av møtet og godkjennelse av innkalling og dagsorden.
  2. Valg av møteleder.
  3. Valg av referent.
  4. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen.
  5. Presentasjon av Årsberetning for DNT fjellsport Oslo 2016.
  6. Informasjon om DNT fjellsport Oslos økonomi
  7. Valg av representanter til styret
  8. Valg av representanter til valgkomiteen
  9. Innkomne saker
Mer informasjon om programmet for kvelden vil komme om litt og du kan også lese mer om årsmøtet på facebook. Fint om du velger "deltar" her hvis du har tenkt å komme slik at vi kan beregne passelig mengde mat og drikke.
Vi ønsker både gamle kjente og nye velkommen til en hyggelig kveld. Vel møtt!