Årsmøte 2018

Foto: Paul Kristian Bugge-Asperheim

Onsdag 21. mars 2018 kl. 18.00-21.00 på Friluftshuset på Sørenga.

Foredrag fra Arne Larsens bok om kvinnelige klatrere, der pionerene fra alle epokene trekkes fram. 

 Paula Voldner forteller deretter om sin tur opp opp El Capitan (Yosemite, California).

Sosialt samvær og enkel bevertning.

Årsmøtet er DNT fjellsport Oslos øverste myndighet.
Alle som er registrert som DNT medlemmer innen årsmøtet har stemmerett.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 2 uker innen årsmøtet og kan sendes til fjellsport@dntoslo.no

Dagsorden


  1. Åpning av møtet og godkjennelse av innkalling og dagsorden.
  2. Valg av møteleder.
  3. Valg av referent.
  4. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen.
  5. Presentasjon av Årsberetning for DNT fjellsport Oslo 2017.
  6. Informasjon om DNT fjellsport Oslos økonomi
  7. Valg av representanter til styret
  8. Valg av representanter til valgkomiteen
  9. Innkomne sakerDu kan også lese mer om årsmøtet på facebook. Fint om du velger "deltar" her, innen 16. mars, hvis du har tenkt til å komme, slik at vi kan beregne passelig mengde mat og drikke.

Vi ønsker både gamle kjente og nye velkommen til en hyggelig kveld. Vel møtt!