Arkivert artikkel!

Artikkelen er ikke lenger aktiv og innholdet kan derfor være utdatert.

Årsmøte DNT fjellsport Oslo 2020

Foto: Paul Kristian Bugge-Asperheim

Årsmøte for DNT fjellsport Oslo finner sted onsdag 6. mai  kl. 18:30. Av hensyn til nasjonale retningslinjer knyttet til koronakrisen, vil møtet bli gjennomført digitalt.

Saksliste årsmøtet 2020

1. Åpning av møtet

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

3. Valg av møteleder

4. Valg av referent

5. Valg av to representanter til å underskrive protokollen

6. Gjennomgang av årsberetning for DNT Fjellsport Oslo 2019

7. Informasjon om DNT fjellsport Oslos økonomi

8. Valg av representanter til styret. Det skal velges 4 representanter til styret. Valkomiteens kandidater presenteres på årsmøtet.

9. Valg av representanter til valgkomiteen. Det skal velges 1 medlem til valgkomiteen. Styrets innstilling presenteres på årsmøtet.


Årsmøtet gjennomføres i Teams og alle som er registrert med e-post adresse vil motta en mail 6. mai med link til møtet og en forklaring på hvordan dette gjennomføres. Dersom det blir behov for elektronisk avstemming under møtet, så sendes dette ut på en egen link til alle deltakgere og det vil bli gitt instruksjoner i møtet om hvordan dette skal foregå.

Fikk du ikke registrert deg for deltakelse i møtet?

Påmeldingsfristen var satt til 4. mai fordi vi trenger å forberede ved å invitere alle deltakerne til møtet. Du kan sende en forespørsel til bentelongva@hotmail.com dersom du ønsker å bli registrert, så håper vi å få deg med.

 Alle medlemmer i DNT er velkommen til å delta.

Pr. 27. april er det ikke innkommet forslag til saker fra medlemmer i foreningen.

Se Årsberetning 2019