Årsmøte DNT Fjellsport oslo 2020

Foto: Paul Kristian Bugge-Asperheim

Tirsdag 17. mars 2020 kl. 17.30-21.00 - Friluftshuset på Sørenga.

Årsmøtet er DNT fjellsport Oslos øverste myndighet.
Alle som er registrert som DNT medlemmer innen årsmøtet har stemmerett.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 2 uker innen årsmøtet og kan sendes til frivillig@dntoslo.no

Program

17.30-19.00 Åpning, mingling og matservering

19.00-20.00 Gjennomføring av årsmøte

20.00-21.00 Foredrag av Arne Larsen. Tema: "Kvinnelige klatrepionerer og bestigninger av klassiske fjelltopper i Norge".

Vi ønsker både gamle kjente og nye interesserte velkommen til en hyggelig kveld. Vel møtt!

Saksliste årsmøtet 2020

1. Åpning av møtet

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

3. Valg av møteleder

4. Valg av referent

5. Valg av to representanter til å underskrive protokollen

6. Gjennomgang av årsberetning for DNT Fjellsport Oslo 2019

7. Informasjon om DNT Fjellsport Oslos økonomi

8. Valg av representanter til styret

Det skal velges 4 representanter til styret. Valkomiteens kandidater presenteres på årsmøtet.

9. Valg av representanter til valgkomiteen

Det skal velges 1 medlem til valgkomiteen. Styrets innstilling presenteres på årsmøtet.

Påmelding

Påmelding til årsmøtet gjøres via event på Facebook. Fint om du velger "deltar" her, innen 16. mars, slik at vi kan beregne passelig mengde mat og drikke.

En liten hilsen fra valgkomiteen

Heia! Liker du å drive med klatring, isklatring, toppturer, fjellskiturer, brevandring, turledelse eller tinderangling. Har du lyst til å være med å bestemme hvordan DNT fjellsport Oslo skal sette kursen de neste årene? Da er muligheten her nå.

DNT fjellsport Oslo er på jakt etter nye styremedlemmer. Styremedlemmene velges på årsmøtet, som i år er satt til 17. mars på Friluftshuset, og valgkomiteen ønsker innspill på nye medlemmer til styret.

Styret møtes 9 ganger årlig. Styret tar opp aktuelle saker og arbeider for å fremme fjellsportinteressen i DNT Oslo og Omegn. Styremedlemmene jobber etter en ansvarsfordelingsmodell hvor den enkelte har ansvar for egne oppgaver; som oppfølging av turledere, instruktører, fjellsportkvelder, klatre- og skiduggis og Bjørstad stiftelsen.

Vi er på jakt etter nye, engasjerte og positive folk som ønsker å være med i å utvikle DNT fjellsport Oslo videre. Du trenger ikke ha tilknytning til DNT fjellsport Oslo fra tidligere for å søke. Det er en fordel om du er fjellsportinteressert, men langt fra et krav 😊

Er du interessert? Ta kontakt med valgkomiteen på: erlend.kofstad@gmail.com

Hilsen valgkomiteen DNT fjellsport Oslo