Arkivert artikkel!

Artikkelen er ikke lenger aktiv og innholdet kan derfor være utdatert.

Digitalt Årsmøte DNT fjellsport Oslo 2021

Foto: Paul Kristian Bugge-Asperheim

DNT fjellsport Oslo ønsker velkommen til årsmøte 2021. Årmøtet holdes digitalt via Teams tirsdag 23. mars klokka 1830. Årsmøtet er åpent for alle interesserte. Alle DNT-medlemmer har stemmerett, og det er da viktig at du registrerer deg med e-post og medlemsnummer, se nederst.

Etter årsmøtet blir det foredrag om mental forberedelse med Jakob Fink, med påfølgende workshop fra klokka 1930-2100.  Hva gjør du når ulykken skjer? Gjennom foredrag og workshop jobber vi med hvordan man kan forberede seg og hvordan man forholder seg til ulykker og andre uønskede hendelser når vi er på tur i høyfjellet. 

Saksliste årsmøtet 2021

1. Åpning av møtet

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

3. Valg av møteleder

4. Valg av referent

5. Valg av to representanter til å underskrive protokollen

6. Gjennomgang av årsberetning for DNT Fjellsport Oslo 2020

7. Informasjon om DNT fjellsport Oslos økonomi

8. Valg av representanter til styret. Det skal velges 3 representanter til styret. Valkomiteens kandidater presenteres på årsmøtet.

9. Valg av representanter til valgkomiteen. Det skal velges 1 medlem til valgkomiteen. Styrets innstilling presenteres på årsmøtet.

Alle medlemmer og deltakere har mulighet til å fremme saker til årsmøtet. Saker må være styret i hende senest to uker (innen 9.mars) før årsmøtet for å bli tatt med i endelig saksliste. 

Sakspapirer

DNT fjellsport Oslo årsberetning 2020

Årsmøtet gjennomføres i Teams og alle som er registrert med e-post adresse og medlemsnummer vil motta en mail 23. mars med link til møtet og en forklaring på hvordan dette gjennomføres. Dersom det blir behov for elektronisk avstemming under møtet, så sendes dette ut på en egen link til alle deltakere og det vil bli gitt instruksjoner i møtet om hvordan dette skal foregå.

REGISTRERING

Legg inn navn, e-post adresse og medlemsnummer i Forms dokumentet for registrering. Registreringsskjema i Forms

Fikk du ikke registrert deg for deltakelse i møtet innen fristen?

Påmeldingsfristen er satt til 20. mars fordi vi trenger å forberede ved å invitere alle deltakerne til møtet. Du kan sende en forespørsel til bentelongva@hotmail.com dersom du ønsker å bli etterregistrert, så håper vi å få deg med.

 Alle medlemmer i DNT er velkommen til å delta.

Skrevet av Siri G. Bekkhus 2. februar 2021