Nytt strategidokument er klart!

Foto: Marius Dalseg Sætre

Dette dokumentet legge føringer for hva DNT fjellsport Oslo skal fokusere på og hvordan foreningen skal utvikles videre de neste fem årene.

Strategidokumentet kan du laste ned her.