Generell informasjon

Klatring i Mongejura i Romsdalen.
Klatring i Mongejura i Romsdalen. Foto: Terje Aamodt

Krav til forkunnskaper/deltakelse

Våre kurs og turer er åpne for alle over 18 år, dersom du ikke er DNT-medlem må du betale et ikke-medlemstillegg i prisen på kr 650, det betyr at det er billigere å bli medlem, da får du også mange medlemsfordeler. Generelt bør du være i alminnelig god form, og være forberedt på at dagene kan bli lange. For turer hvor ski benyttes, må man være vant til å gå på ski i høyfjellet. Når det er sagt så vil våre instruktører og turledere legge til rette for at alle får en best mulig opplevelse.

For enkelte av våre arrangementer på videregående nivå og krevende turer som ryggtraverser og lignende, er spesifikke krav til forkunnskaper nærmere presentert i omtalen av det enkelte kurs/tur.

Våre instruktører

Alle våre instruktører, kurs- og turledere er godkjent etter Norsk Fjellsportforums Nasjonal Standard for instruktører, førere og kursarrangører i fjellsport.

Påmelding, kursavgift og generelle vilkår

Alle våre brekurs, klatrekurs, turkurs, ryggtraverser og føringsturer har et eget turnummer og påmelding foregår på våre nettsider. Kursavgiften dekker instruksjon og kursmateriell. I tillegg må du selv betale reise, kost og losji, når ikke annet er angitt. Kursavgiften betales ved påmelding. Ut over dette gjelder DNT Oslo og Omegns ”Generelle vilkår”.

Utstyr - leie

Vi har også tilbud om leie av både bre- og klatreutstyr (unntatt sko) ved deltakelse på våre kurs og turer. Se det enkelte kurs for prisinformasjon og krav til utstyr.

Pakkelister sommer/vinter

På følgende lenker finner du mer generelle pakkerlister for både sommer og vinter.

Turkategorier

Kurs

Vi arrangerer bre-, klatre- og fjellsportkurs både for deg som er nybegynner og for deg som har litt erfaring og er klar for et videregående nivå. Se kursbeskrivelsen av det enkelte kurs for hva som eventuelt kreves av forkunnskaper.

Brekurs

Vi tilbyr tre ulike former for brekurs. På Innføringskurset lærer du gjennom en uke alt det grunnleggende du trenger for å ferdes på breen. Vi har også et Intensivbrekurs for deg som ønsker et kortere kurs. Her har vi komprimert det mest nødvendige, men det blir mindre tid til planlegging og gjennomføring av turer. For deg som har opparbeidet litt erfaring og ønsker å heve din kompetanse ytterligere, arrangerer vi et videregående brekurs, der fokuset er lagt på tekniske ferdigheter som gange i vanskelig og bratt is, sikringsteknikk, klatring og redning. Vi har også et eget ungdomsbrekurs for deg mellom 16-26 år – et ordinært brekurs tilrettelagt for medlemmer av ungdomsgruppa i DNT.

Klatrekurs

Vi arrangerer klatrekurs på alle forskjellige nivåer. Vi har tre ulike grunnkurs og det hele starter med at du lærer å klatre sikkert utendørs på vårt Modul 1 kurs. Her får du grunnleggende ferdigheter slik at du kan komme i gang. Du vil få innsikt i tekniske emner som knuter og innbinding, og du vil bli kjent med flere klatrefelt rundt Oslo som egner seg for nybegynnere. Etter kurset skal du kunne sikre og klatre trygt på topptau, og ha kunnskap om å lede på bolter. På Modul 2 bygger du videre på det du har lært, og lærer å legge naturlige sikringer, rutiner i taulagsarbeid og å lede på egne mellomforankringer. Etter gjennomført modul 1 og 2 har du fått grunnkunnskap om klatring og du skal være i stand til å planlegge og organisere egne turer, og ivareta din og makkerens sikkerhet.

For deg som gjerne vil ha alt på en gang, arrangerer vi også modul 1 og 2 samlet som et ukeskurs hvor alt foregår i fjellet. Dette er det ultimate Grunnkurs.

For deg som ønsker å utvikle deg videre innen klatring har vi et Videregående klatrekurs. Her lærer du å lede mer krevende ruter, samt planlegging og gjennomføring av turer, samt kameratredning. Vi har også et videregående kurs i Sportsklatring. Den røde tråden gjennom dette kurset er ”learning by doing”. Du vil derfor få klatre så mye du orker. Stikkord er vurdering av ruter og fallkonsekvenser, klatreteknikk, spare på krefter, gi ut tau trygt og effektivt, samt hvordan håndtere redsel.

Et kameratredningkurs er noe alle bør ta en gang, og helst før det er for sent. På kurset gjennomgås teknikker for kameratredning på klippe og i fjellet, og du vil få en grundigere forståelse av klatreprosedyrer og bruk av klatreutstyr. Vi har også egne klatrekurs for ungdom, 13-16 år og 16-26 år, tilrettelagt for medlemmer av ungdomsgruppa i DNT.

Fjellsportkurs

Dette er kurs for deg som ønsker å lære om både bre og klatring. Målsettingen med fjellsportkursene er å gi deg grunnlag for helhetstenkning rundt høyfjellsaktivitet når det gjelder bre, snø, is og fjell. På fjellsportkurs nivå 1 lærer du grunnleggende ferdigheter innen brevandring, fjellklatring og toppturer, samt turplanlegging og alpine farer. På nivå 2 drar vi på litt mer krevende klatre- og breturer. Det legges mer vekt på klatremetoder og turdelen enn brevandring på dette kurset. Du lærer blant annet om taulagsrutiner og sikring, og deltakerne vil i størst mulig grad planlegge og gjennomføre turene selv, under kyndig veiledning.

Ryggtraverser

Dette er krevende turer så vel fysisk som mentalt. Du må være i meget god fysisk form og du må ha noe klatreerfaring for å delta. Av hensyn til deg og ditt turfølges sikkerhet må du være forberedt på å måtte gjøre rede for ditt erfaringsgrunnlag med hensyn til klatring og ferdsel i høyfjellet til turleder. Se nærmere om ”forutsetninger for deltakelse” under turbeskrivelsen av den enkelte tur.

Føring

Her trenger du ingen erfaring fra brevandring eller klatring for å delta. Det gis heller ingen instruksjon utover det føringen krever.

Fellesturer og samlinger

Dette er turer for deg som ikke trenger en instruktør eller turleder for å komme deg ut, men som liker å dra på tur sammen med andre.

Turkomiteen i DNT Fjellsport Oslo setter hver sesong opp et spennende program med fellesturer og samlinger. Dette kan være nesten hva som helst. Typiske aktiviteter på sommerstid er klatresamlinger, både i nærområdet og turer, fjellsportsamlinger og breturer.

En fellestur eller samling er en tur hvor du selv er ansvarlig for din egen sikkerhet, og det stilles derfor krav til egenerfaring og kompetanse (tilsvarende bre- og klatrekurs) for å kunne delta på disse turene.

Fellesturene har ikke eget turnummer slik som øvrige turer og kurs. En turkoordinator fra turkomiteen tar imot påmelding, holder kontakten med deltakerne og koordinerer det som måtte være nødvendig. Koordinator fungerer kun som organisator, og alle hjelper til med gjennomføringen av turen.

Turprisen er det du selv betaler for kost, losji og reise. Du betaler ingen turavgift til DNT Fjellsport Oslo.

Turgraderinger

Sommer

Lett - dagsturer ut fra hytte eller lette dagsarrangement for alle. Turene kan vanligvis tilpasses deltagernes forutsetninger. Lett dagstursekk.
Ganske lett - dagsturer fra en hytte eller dagsetapper på 2 - 4 timer / ca. 15 km.
Middels – lengste dagsetappe på 5 timer/ ca. 20 km.
Litt krevende – lengste dagsetappe på 6 –7 timer/ ca. 25 km.
Krevende – lengste dagsetappe på 7–9 timer/ ca. 30 km.
Ekstra krevende – turer med lengre og tyngre dagsetapper enn 9 timer.

Vinter

Lett - tidligere erfaring fra skiturer er nødvendig, men nødvendigvis ikke fjellturer. Turene går ikke i oppkjørte løyper.
Ganske lett - tidligere erfaring fra skiturer med ryggsekk er nødvendig. Turene vil være opptil 20 km pr dag. Terrenget vil være forholdsvis flatt uten de store høydeforskjeller.
Middels - tidligere erfaring fra skiturer med ryggsekk er nødvendig. Turene vil være opptil 25 km pr dag og krever at man behersker skiløping med ryggsekk i kupert terreng.
Litt krevende - krever flere års erfaring fra skiturer i høyfjellet. Turene vil være opptil 30 km pr dag. Deltagerne må kunne mestre lange opp- og utforbakker under vekslende vær- og føreforhold.
Krevende - dette er turer for spesielt gode skiløpere som har omfattende fjellerfaring, gode skiferdigheter, spesielt god kondisjon og særdeles utholdenhet.
Ekstra krevende - dette er turer med mye opp- og nedstigning. Gode skiferdigheter og toppturutstyr er påkrevet.

Terreng

Terreng angir terrenget turen går i og er inndelt i følgende graderinger:
Flatt – betyr  at turen går i flatt lende
Kupert – betyr  at terrenget er småkupert
Meget kupert – betyr  at det vil være mye opp- og nedstigning