Foto: Julie Maske

Kursstøttemodell for DNT Fjellsport Oslo

Denne modellen er bygd opp for å tilby frivillige, turledere og instruktører en mulighet til å ta instruktørkurs innenfor DNT. Ved å tilby støtte til videreutdanning innenfor ulike fjellsportrelaterte aktiviteter håper vi terskelen blir lavere for gjennomføring. Vi håper også at motivasjonen for å bidra med kompetansen tilbake til DNT som organisasjon øker. Vi setter ofte betingelser for støtten og forutsetter at du har planer om å fortsette å være en ressursperson for DNT fjellsport Oslo i tiden som kommer.

Send inn søknad til Team Frivillig i DNT Oslo (frivillig@dntoslo.no) når du har funnet et kurs du ønsker å delta på. Søknader vil vurderes og godkjennes fortløpende av administrasjonen i samarbeid med styret.

Søknaden bør inneholde svar på to hovedspørsmål:

Hva er motivasjonen din for å gjennomføre dette kurset?

Hvordan kan du bruke kompetansen du får gjennom kurset i DNT Fjellsport Oslo?

Link til søknadsskjema (nedlastbart)

Dette er et godt tilbud som vi håper flere av dere benytter dere av. På denne måten kan dere få tatt skredkurs, brekurs, klatrekurs, kajakkurs og eventuelt andre kurs til en redusert pris.

Vi deler inn i tre kurstyper som kan gis støtte:

  • Kurs som gir kompetanse hvor deltaker ved oppnådd instruktørnivå kan motta lønn, dekkes med opptil 100% av DNT Fjellsport Oslo, gitt at søker forplikter seg til å holde minst 3 relaterte aktiviteter innen de neste 2 år for å fullbyrde refusjon av kurset.
  • Kurs som er sertifiserende, eller trinn på en instruktørstige, men som ikke gir mulighet for lønn i etterkant, dekkes opptil 100%.
  • Kurs som er generelt kompetansehevende, men ikke sertifiserende eller en del av en instruktørstige, dekkes fra 0-100%, ut fra en skjønnsvurdering basert på person, kurstype og eventuelle andre kriterier.

Dersom du er usikker på om ønsket kurs er innenfor rammen av kursstøttemodellen, ta kontakt for avklaring.

PS: Denne ordningen erstatter gammel refusjonsordning for kurs som refunderte 1000 kr per aktivitet.

Videreutdanning

DNT Oslo arrangerer både førstehjelpskurs, GPS kurs, kart og kompasskurs og annet for turledere og instruktører som ønsker oppfrisking eller videreutdanning innen aktuelle emner. Disse kursene er rabatterte og tilbys for en rimelig penge til alle frivillige, turledere og instruktører.

Utstyrsrabatter

Alle intruktører og turledere som har frivillige oppdrag inneværende år får turlederpriser på utstyr og bekledning i tursentrene i Storgata 3 og på Sørenga. NB! Gjelder kun utstyr til eget bruk. Denne utstyrsrabatten gjelder ikke nettbutikken.