Hva er "Klatreduggis"?

Klatreduggis er vår nye satsing på klatremiljøet i Oslo - en møteplass for klatrere, både nybegynnere og viderekommende. Klatreduggis er en klatregruppe som er dugnadsbasert, med andre ord basert på frivillighet.  Deltakere oppfordres til å bidra positivt og konstruktive forslag mottas gjerne. Klatreduggis er ikke et kurs og/eller en organisert opplæring, men er forankret i DNT fjellsport Oslo.  Aktiviteten ledes av en koordinator. Klatreduggis er tenkt å være en arena for læring, erfaringsutveksling og vennskapsbygging.

Hvem kan delta?

  • Alle over 18 år kan delta

  • Du må selv stille med personlig utstyr, inkl. tau

  • Brattkort er ikke et krav, men en fordel

  • Påmelding ikke nødvendig

  • Ved deltakelse har man samtidig godtatt vilkårene som opplyst under

Vilkår

Fjellsportaktiviteter innebærer en viss risiko for liv og helse. Deltakerne må ha erfaring og kompetanse som står i forhold til det man begir seg ut på. Vi gjør oppmerksom på at deltakelse på DNT fjellsport Oslos samlinger skjer på deltakernes eget ansvar.

Den enkelte deltaker er selv ansvarlig for sin egen sikkerhet, ref. DNT Oslo og Omegns generelle vilkår pkt. nr. 6: "DNT Oslo og Omegn vil understreke at deltakelse på foreningens arrangementer skjer på deltakernes eget ansvar. Arrangøren påtar seg ikke ansvar for økonomiske følger av mulige uhell/skader som måtte inntreffe under avvikling av arrangementene...", samt pkt. nr. 11: "…Deltakerne plikter å lese programmet grundig og vurdere om hun/han er fysisk/psykisk i stand til å delta på arrangementet, uten belastninger for seg selv eller andre. Hvis en deltaker er klar over at helsetilstanden ikke er god, er hun/han forpliktet til å konsultere lege. Deltakerne må ha med seg klær/utstyr som egner seg for turen. Deltakerne forplikter seg til å rette seg etter turlederens anvisninger."