Komitéer

Kurs- og instruktørkomitéen

Kurs- og instruktørkomitéen er utnevnt av styret og skal være et veiledende fagorgan for styret og administrasjonen som skal sikre at DNT Fjellsport Oslo holder en høy standard på sine kurstilbud og arrangementer som berører sikkerhet under brevandring, klatring, topptur og skred, samt andre aktiviteter der det skal brukes sikringsmetoder.

Leder

Kristian Sørum

Komiteemedlemmer

Elling Nygaard

Samuel Gunnestad

Arild Arnesen

Magnus Wethal

Hans Mattis Øygarden


Les KIKs mandat her


Turkomitéen

Turkomitéen er en komité bestående av ressurspersoner som planlegger og gjennomfører turer og samlinger for medlemmene i DNT Fjellsport Oslo. Administrasjonen, i samarbeid med komiteen, er ansvarlig for blant annet å utarbeide tur - og samlingsprogram, rekruttere turledere og opprettholde et samarbeid med DNT Ung.

Hyttestyret for Demmevasshytta

Hyttestyret er en turglad gjeng som også liker å arbeide dugnad. Oppgaven deres er å utføre vanlig godt vedlikehold på Demmevasshytta slik at det skal være hyggelig å komme dit for brekursdeltakere og besøkende. Vi har to dugnader i året og en inspeksjonstur i april. På vårdugnaden gjøres hytta klar for kurssesongen. Alt av mat, ved, propan osv. kommer opp med helikopter og må settes på plass. Vi maler, gjør storrengjøring, utfører div. reperasjoner og spiser lang lunsj på verandaen. Avhengig av vær og snøforhold prøver vi å variere turen fra Finse til Demmevass. Høstdugnaden er i siste del av september. Hytta gjøres klar for vinteren og det er alltid noe vedlikehold som må gjøres. Vi går som oftest fra Simadalen eller Isdalen og har hatt mange artige høstturer. Har du lyst til å være med på dugnad er det flott. Du får en trivelig tur og kan gjøre en innsats for DNT Fjellsport Oslo. Ta kontakt med leder for hyttestyret.  

Anne Mjaaland - leder, e-post: annemjaaland@hotmail.com, tlf. 99 70 92 23

Gisela Attinger

Eigil Wold

Gunnar Bakken

Joel Glover

Anne Marie Moe

Stein Mjaaland

Audun Borander

Ole Lindal

Valgkomitéen

Valgkomitéen har som oppgave å finne de beste kandidatene for styret i DNT Fjellsport Oslo. Valgkomitèen for 2022/2023 består av Claudia Hak og Paul Kristian Bugge-Asperheim.