Koordinatorer

Hva er en koordinator?

Koordinatorene vil være de ansvarlige for å finne et egnet sted for de respektive aktiviteter, avtale oppmøtetidspunkt og gi annen praktisk informasjon.  En koordinator trenger ikke å være sertifisert klatreinstruktør på noe nivå. Koordinatorrollen vil derfor variere noe etter koordinatorens eget valg, samt formell utdannelse i henhold til Norsk Fjellsportforums nasjonale standard.  Generelt vil koordinatorenes rolle være å organisere turen, gjennomføre ferdaråd og skape et godt miljø og smidig gjennomføring.

Målsettingen er å samle en sosial gjeng med koordinatorer som en til to ganger i året påtar seg koordinatorrollen en helg eller en enkelt helgedag etter eget ønske. Vi er avhengige av en slik gjeng av frivillige koordinatorer for at Klatreduggis skal kunne gjennomføres.

Hva er et ferdaråd?

Et ferdaråd er et naturlig samlingspunkt i begynnelsen av dagen og som evaluering i på slutten av dagen. Her skal alle delta og bidra med sine innspill. På den måten får man en følelse av nærhet og tilhørighet i en gruppe. Koordinatoren får dessuten en utmerket anledning til å gi informasjon om blant annet klatrefeltet, møtesteder, koordinatorrollen og egen klatrekompetanse, samt bistå i å koble sammen klatrepartnere og svare på eventuelle spørsmål.

Rapportering

Eventuelle avvik rapporteres til administrasjonen umiddelbart etter samlingen. I etterkant av sesongen sender hver koordinator inn en kort evaluering gjennom et utsendt spørreskjema.

interessert?

Ta kontakt med administrator: Paul Kristian Bugge-Asperheim: paulkba@gmail.com