Bli medlem

Alle som er medlem av DNT Oslo er også medlem av Fjellsportgruppa. Vi har et eget 

nyhetsbrev

som vi anbefaler at du melder deg på for å få informasjon om aktivitetene våre og andre ting som skjer i DNT Fjellsport Oslo.