DNT Fjellsport Oslo er NF-godkjent kursarrangør av fjellsportaktiviteter. Norsk Fjellsportforum (NF) er et samarbeidsorgan for arrangører av kurs i fjellsport i Norge. NF forvalter Nasjonal Standard for kursarrangører, instruktører og førere i fjellsport.

Gjennom denne standarden og godkjenning av arrangører, arbeider NF for å øke trygghet og kompetanse innen fjellsport i Norge.