Styret i DNT Fjellsport Oslo

Årsmøtet velger 6 styremedlemmer, hver med en funksjonstid på 2 år. Det tilstrebes en kontinuitet i styret, som tilsier at flere enn 3 medlemmer normalt ikke bør være på valg samme år.

Styret har til oppgave å lede DNT Fjellsport Oslos arbeid innenfor vedtektenes rammer.   

Navn Rolle E-post Telefon
Regine Mørk  Styreleder moerk.regine@gmail.com 95256771
Matz Kallevig Styremedlem matz@mwk.no
Silje Auglænd Styremedlem silje_b_a@hotmail.com
Anders Bahr Styremedlem  Anders@bahr.nu
Kristian Kjelman Styremedlem kristian.kjelman@gmail.com
Ida Aanes  Styremedlem ida.aanes@gmail.com