Styret i DNT Fjellsport Oslo

Årsmøtet velger 6 styremedlemmer, hver med en funksjonstid på 2 år. Det tilstrebes en kontinuitet i styret, som tilsier at flere enn 3 medlemmer normalt ikke bør være på valg samme år.

Styret har til oppgave å lede DNT Fjellsport Oslos arbeid innenfor vedtektenes rammer.   

Navn Rolle E-post Telefon
Paul Kristian Bugge-Asperheim Styremedlem 93077027
Bente Longva Styreleder 90967400
Stian Hovi Styremedlem
Siv Bøyum Styremedlem
Elling Nygaard Styremedlem 90844194
Maria Bratteli Styremedlem 98891726