Styret i DNT Fjellsport Oslo

Årsmøtet velger 6 styremedlemmer, hver med en funksjonstid på 2 år. Det tilstrebes en kontinuitet i styret, som tilsier at flere enn 3 medlemmer normalt ikke bør være på valg samme år.

Styret har til oppgave å lede DNT Fjellsport Oslos arbeid innenfor vedtektenes rammer.   

Navn Rolle E-post Telefon
Paul Kristian Bugge-Asperheim Styreleder pkba@me.com 93077027
Bente Longva Styremedlem bentelongva@hotmail.com 90967400
Sigurd Schmidt Styremedlem sigurd.schmidt@agr.com 98282097
Nikolai Kolstad Styremedlem nkolstad@gmail.com  41062310
Erlend Kofstad Styremedlem erlend.kofstad@gmail.com
Kjersti Sem Styremedlem kjerstisem@icloud.com