Beredskapsplan ved ulykke

Beredskapskort for instruktører og turledere

Skaderapportering

Det er svært viktig at alle som opplever skader eller nestenulykker rapporterer dette umiddelbart ved å fylle ut et ulykkesregistreringsskjema. Skjemaet ligger på Norges Klatreforbunds nettsider www.klatring.no. Send kopi av utfylt skjema til frivillig@dntoslo.no.