Viktig informasjon

Tur til Molladalen
Tur til Molladalen Foto: Ida Amelie Helgesen

Generelt

Krav til innhold og gjennomføring av kursopplegg: Det vises til ”Håndbok for Instruktører" (2006), Metodesett (2015) og Kursprogram for bre- og klatrekurs, alt tilgjengelig her på Instruktørsiden. Håndboken fås også ved henvendelse til administrasjonen. Det forutsettes at kursholdere og medinstruktører er kjent med disse dokumentene.

Kursleders ansvar og oppgaver

 • Kursleder skal ta kontakt med sine medinstruktører i god tid før kursstart for nødvendige avklaringer. 
 • Kursleder skal før kursstart (ca 1-2 uker) ha hatt kontakt med deltakerne. Dette for å koordinere eventuell felles transport og bespisning, danne seg et inntrykk av deltakernes forutsetninger, samt avklare eventuelle spørsmål om utstyr og annet.
 • Kursleder har også ansvar for å holde kontakt med kontaktperson i administrasjonen. 

Prinsipper for opptreden på klatrefelt for instruktører tilknyttet DNT Fjellsport

 • Vis hensyn når vi holder kurs på klatrefelt, husk at vi også er gjester her.
 • Førstemann til mølla prinsippet gjelder. Når det er sagt skal DNT Fjellsport Oslos instruktører proaktivt utvise skjønn og ta initiativ til samarbeid med andre klatrere.
 • Tau som ikke er i bruk bør som hovedregel trekkes ned, spesielt når det er åpenbart at andre taulag ønsker å klatre den aktuelle ruten

Forsikringer

Hvis du signerer avtale om midlertidig ansettelse og sender reiseregning dekkes du av DNT sine forsikringsordninger. Dette gjelder ansvarsforsikring, yrkesskadeforsikring og reiseforsikring.

Hvis du signerer avtale som selvstendig næringsdrivende og sender faktura er du pliktig til å stille med egen ansvarsforsikring for ditt firma/enkeltpersonsforetak.

Administrative rutiner

 • Cirka 2 uker før kursstart eller etter avtale, vil administrasjonen oversende deltakerliste over påmeldte til kursleder per mail, slik at nødvendig kontakt kan tas. Administrasjonen vil også avtale tidspunkt for avhentning/oversendelse av kursledermappe (diverse lister, rapporter, førstehjelpsmappe m.m.) og eventuelt annet kursutstyr.
 • Eventuell avlysning av kurs/tur kan forekomme grunnet manglende deltagerpåmelding eller mangel på instruktører. DNT fjellsport Oslo plikter til opplyse om dette senest 1-2 uker før kursstart (jf. generelle regler for turer/kurs i DNT OO).
 • Administrasjonen og kurs- og instruktørkomiteen oppfordrer kursleder til å sjekke kurs/turbeskrivelsen av det aktuelle kurset/turen når den er lagt ut på nettsidene og å sende innspill om program, utstyr og lignende til administrasjonen dersom det foreligger mangler eller uklarheter. 
 • All tilgjengelig informasjon om kurset/turen finnes under beskrivelsen av det aktuelle kurset/turen og kursleder skal ta kontakt før kursstart for koordinering og avklaring av eventuelle spørsmål. 
 • Utstyrsleie vil bli fakturert deltakerne på forhånd og kursleder vil motta en egen liste over hvilke deltakere som skal ha utstyr.
 • Deltakere som trenger utstyr til et kurs/tur de er påmeldt må selv si fra minimum 3 dager før avgang til frivillig@dntoslo.no. 

Refusjonsskjema

Reiseregning (bare utlegg og refusjon): Skjema for refusjon av utlegg og turlederkurs

Reiseregning (har du lønn eller km antall): Skjema for kjøregodtgjørelse og lønn